ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

create account
เริ่มนับ 9 กรกฎาคม 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  สธ. จับมืออาเซียน เดินหน้าพัฒนาเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ
 
 
 

 
การประชุมหารือการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC Public Health Watch) วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลชุมพรบีท รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดชุมพร


อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ด้านการศึกษาวิจัย และด้านห้องปฏิบัติการ กับ GDHOP วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนจัดตั้ง EEC Public Health Watch วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง


้่ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ร่วมคืนข้อมูลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม Occupational and Environmental health profile ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 2) วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น


การทบทวนและปรับปรุงภารกิจของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและคณะเวชศาสตร์ทางทะเล ร่วมเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และการดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ณ พื้นที่จังหวัดตราด วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561

   
   
 
 

การบริการตรวจวัดทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

การบริการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ

 

การบริการเช่าห้องประชุม

 

 
   
   

 

 

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
เลขที่ 18 ถนนเคหะชุมชน 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3868-4020-1 โทรสาร 0-3868-4020-1 ต่อ 111
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537